Sunday, February 28, 2016

ከጳጉሜን 6 በኋላ ፌብሪዋሪ 29!ከጳጉሜን 6 በኋላ ፌብሪዋሪ 29! - ሠግረ ዕለት- (leap day)- ሠግረ ዓመት (leap year)
የዛሬዋ ፌብሪዋሪ 29! ከአራት ዓመት በኋላ ከች አለች! የጎርጎርዮሳዊው ቀመር የዘንድሮ ዓመት 366 ቀኖችን እንዲይዝ ታደርጋለች፡፡
እኛ ባመቱ መካተቻ (366ኛ) የዕለት ሠግር ስናደርግ እነሱ በዓመቱ ሁለተኛ ወር ማጠቃለያ (60ኛ) ላይ ያደርጓታል፡፡

No comments:

Post a Comment